Educatieve buitenschoolse activiteiten

Educatieve buitenschoolse activiteiten

Op De Klimroos doen we mee aan diverse eductieve na- en buitenschoolse activiteiten. Indien u graag op de hoogte bent en blijft van alle na- en buitenschoolse activiteiten, kunt u zich in De Klimroos-app aanmelden voor de Nieuwsgroep "Educatieve na- en buitenschoolse activiteiten". Deze Nieuwsgroep is beveiligd met een wachtwoord dat u kunt opvragen bij de directie of leerkracht van uw kind.

Speluur
Een samenwerking tussen OBS De Klimroos en Sportservice West Brabant zorgt in het schooljaar 2019-2020 voor naschoolse sportactiviteiten, genaamd Speluur. Samen met klas- en schoolgenoten maken kinderen aansluitend aan de schooldag kennis met diverse sport- en spelvormen. Men besteedt aandacht aan bewegingsthema’s zoals klimmen, klauteren en balanceren. U wordt via de nieuwsgroep Educatieve na- en buitenschoolse activiteiten in de schoolapp tijdig op de hoogte gebracht.

Franse les
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben de mogelijkheid na schooltijd Franse les te volgen. In de lessen wordt ten eerste kennis gemaakt met de Franse taal; er wordt aandacht besteed aan woordenschat, grammatica en natuurlijk ook de uitspraak. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan de Franse cultuur, zingen ze liedjes en geven de kinderen presentaties over bepaalde onderwerpen die zij bestudeerd hebben.

Typeles
OBS De Klimroos stelt na schooltijd op een bepaalt moment in de week de werkplekken in de gang beschikbaar aan het bedrijf GigaKids. Gigakids verzorgt typecursussen voor kinderen van groep (6) 7 en 8. De cursus wordt door iemand van GigaKids gegeven en de ouders betalen rechtstreeks aan deze docent. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gigakids.nl.

Judo en Jiu-Jitsu

Sportschool Ikigai verzorgt lessen judo en jiu-jitsu voor iedereen. Deze lessen worden gegeven door Eric Markgraaff in de speelzaal van De Klimroos.
Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Naast de pedagogische aspecten zijn ook de sociale en motorische vaardigheden die men bij judo eigen maakt zijn erg waardevol voor de rest van je leven. 
Jiu-Jitsu kan vertaald worden als "soepele techniek", of ook wel "zachte kunst".
In het jiujitsu leer je niet alleen om je te verdedigen tegen verschillende aanvallen,
maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals stoten en trappen (atemi),  klemmen, drukpunten en verwurgingen. Voor meer informatie en lesrooster verwijzen wij u naar https://www.sportschool-ikigai.nl/

 

Het aanbod naschoolse activiteiten zal dit jaar uitgebreid worden met onder andere theaterlessen.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl