Team, specialismen en taken

Team, specialismen en taken

Een overzicht van alle teamleden vindt u hier, of via het hoofdmenu onder het kopje "Het team". Hier vindt u ook terug wie voor welke groep staat.

Specialismen
Binnen het team van De Klimroos zijn veel verschillende specialisten die samen met de directie en leerkrachten zorgen voor een goede ondersteuning aan het kind, de ouder/verzorger of collega.

Voor een beschrijving van de verschillende specialistische taken kijkt u in de schoolgids in paragraaf 3.2.

Interne begeleider
(coördinatie leerlingenzorg)
Karin van den Broek
Marleen Machielse

 

Onderwijsassistentes
Amber Hoevenaars
Ingeborg Rooseman
Susanne Karstanje

Vakdocent theater
Martijn Hendrickx

Vakdocent muziek
Anniek Pollkläsener

Vakdocent bewegingsonderwijs
Angela van Haaften

Relaxkids coach
Ingeborg Rooseman

Taal- en dyslexie specialist
Marjolein Kooijman

 

Coördinator Bouw! en Dyslexiesoftware Kurzweil
Yvonne Nieuwkerk
Amber Hoevenaars

Meer- en hoogbegaafdheidspecialist
Driva Schumacher

Gedragsspecialist/SOVA/VIB/Taakspel
Karin van den Broek
Marian Hoevenaar

Coördinator welbevinden en anti-pestcoördinator
Karin van den Broek

Vertrouwenspersoon
Kelly Bekker

ICT-coördinator
Evert-Jan Kromdijk

Stage-coördinator
Karin van den Broek
Kelly van Elteren
Caroline Mol

Cultuur-coördinator
Mirjam van Wesel
Yvonne Nieuwkerk

Verkeer-coördinator
Petra Jager

Lees-coördinator
Yvonne Nieuwkerk

ARBO/BHV-coördinator
Jolanda de Steur

AVG-coördinator
Steffie van Poucke

Scholing
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten maken het noodzakelijk dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven scholen. Deze nascholing vindt meestal buiten lesuren plaats. Het kan zijn dat de scholing onder lestijd plaatsvindt. In dat geval is er een vervanger aanwezig in de groep. Naast individuele nascholing zijn er ook studiemomenten voor het hele team. Deze kunnen gaan over ontwikkelingen binnen het onderwijs, het zoeken van een nieuwe methode of het aanpassen van doelstellingen van de school. Soms gebeurt dit met behulp van externe instanties. Het volledige team is dan aanwezig. Een aantal keren is dit na lestijd, maar als er meer tijd nodig is kunnen hiervoor ook studiedagen ingepland worden. De kinderen zijn dan vrij. Deze studiedagen zijn in de jaarkalender opgenomen. 

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl