Onze school

Team, specialismen en taken

Een overzicht van alle teamleden vindt u hier, of via het hoofdmenu onder het kopje "Het team". Hier vindt u ook terug wie voor welke groep staat.

Specialismen
Binnen het team van De Klimroos zijn veel verschillende specialisten die samen met de directie en leerkrachten zorgen voor een goede ondersteuning aan het kind, de ouder/verzorger of collega.

Voor een beschrijving van de verschillende specialistische taken kijkt u in de schoolgids in paragraaf 3.2.

Intern begeleiders (coördinatie leerlingenzorg)
Karin van den Broek
Marleen Machielse

Onderwijsassistentes
Amber Hoevenaars
Demi de Graaf
Susanne Karstanje

Vakdocent theater
Martijn Hendrickx

Vakdocent muziek
Anniek Pollkläsener

Vakdocent bewegingsonderwijs
Angela van Haaften

Taal- en dyslexiespecialist
Marjolein Kooijman

Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist
Meneer Allan

Gedragsspecialisten
Marian Hoevenaar
Esther van Endt

Coördinator welvbevinden en anti-pestcoördinator
Karin van den Broek

Rots- en watertraining
Yvonne Nieuwkerk

Coördinator stuurgroep het Jonge Kind
Hanneke van Eck

Vertrouwenspersoon
Noortje Habets
Esther van Endt

ICT-coördinator
Evert-Jan

Stagecoördinator
Karin van den Broek
Kelly van Elteren
Caroline Mol

Coördinator Passend Onderwijs & Inclusiviteit
Jasper van der Noordt

Coaching stagiaires/startende leerkrachten
Kelly van Elteren        

Cultuurcoördinator
Marleen van Oosterhout
Yvonne Nieuwkerk

Verkeerscoördinator
Petra Jager

Taal- en leescoördinator
Yvonne Nieuwkerk

ARBO/BHV-coördinator
Annelies Verhoef
Ton van Aert

AVG-coördinator
Evert-Jan Kromdijk
Steffie van Poucke

Scholing
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten maken het noodzakelijk dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven scholen. Deze nascholing vindt meestal buiten lesuren plaats. Het kan zijn dat de scholing onder lestijd plaatsvindt. In dat geval is er een vervanger aanwezig in de groep. Naast individuele nascholing zijn er ook studiemomenten voor het hele team. Deze kunnen gaan over ontwikkelingen binnen het onderwijs, het zoeken van een nieuwe methode of het aanpassen van doelstellingen van de school. Soms gebeurt dit met behulp van externe instanties. Het volledige team is dan aanwezig. Een aantal keren is dit na lestijd, maar als er meer tijd nodig is kunnen hiervoor ook studiedagen ingepland worden. De kinderen zijn dan vrij. Deze studiedagen zijn in de jaarkalender opgenomen. 

Terug