Team, specialismen en taken

Team, specialismen en taken

Een overzicht van alle teamleden vindt u hier, of via het hoofdmenu onder het kopje "Het team". Hier vindt u ook terug wie voor welke groep staat.

Specialismen
Binnen het team van De Klimroos zijn veel verschillende specialisten die samen met de directie en leerkrachten zorgen voor een goede ondersteuning aan het kind, de ouder/verzorger of collega.

Voor een beschrijving van de verschillende specialistische taken kijkt u in de schoolgids in de paragrafen 4.2 en 4.8.

Interne begeleider
(coördinatie leerlingenzorg)
Karin van den Broek

Bouwcoördinatoren
Liesbeth Oomen en Driva Schumacher
(groep 1-2)

Margot Karman en Yvonne Nieuwkerk
(groep 3-4)

Jolanda van Tilburg en Maria Moerkens
(groep 5 en 6)

Ad Nuijten
(groep 7 en 8)

Onderwijsassistentes
Kelly Bekker
Amber Hoevenaars

Vakdocent theater
Martijn Hendrickx

Vakdocent muziek
Jeroen Hack

Vakdocent bewegingsonderwijs
Liza Janssen

Relaxkids coach
Caroline van Poucke
Susanne van Zijl
Liesbeth Oomen
Ingeborg Rooseman

Reken- en dyscalculiespecialist
Susanne van Zijl
Michel Borg

Taal- en dyslexie specialist
Yvonne Nieuwkerk
Ciska Knoops

Coördinator Bouw! en Dyslexiesoftware Kurzweil
Marian Hoevenaar
Ad Nuijten
Karin van de Broek

Meer- en hoogbegaafdheidspecialist
Margot Karman
Driva Schumacher

Gedragsspecialist/SOVA/VIB/Taakspel
Maria Moerkens
Karin van den Broek
Marian Hoevenaar

Coördinator welbevinden en anti-pestcoördinator
Ciska Knoops
Karin van den Broek

Vertrouwenspersoon
Marjolein Lips
Eric van den Heiligenberg

ICT-coördinator
Evert-Jan Kromdijk

Stage-coördinator
Karin van den Broek
Susanne van Zijl

Cultuur-coördinator
Jan van Dorst

Verkeer-coördinator
Anne-Marie Musters

Lees-coördinator
Yvonne Nieuwkerk

ARBO/BHV-coördinator
Eric van den Heiligenberg

AVG-coördinator
Steffie van Poucke

Scholing
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten maken het noodzakelijk dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven scholen. Deze nascholing vindt meestal buiten lesuren plaats. Het kan zijn dat de scholing onder lestijd plaatsvindt. In dat geval is er een vervanger aanwezig in de groep. Naast individuele nascholing zijn er ook studiemomenten voor het hele team. Deze kunnen gaan over ontwikkelingen binnen het onderwijs, het zoeken van een nieuwe methode of het aanpassen van doelstellingen van de school. Soms gebeurt dit met behulp van externe instanties. Het volledige team is dan aanwezig. Een aantal keren is dit na lestijd, maar als er meer tijd nodig is kunnen hiervoor ook studiedagen ingepland worden. De kinderen zijn dan vrij. Deze studiedagen zijn in de jaarkalender opgenomen. 

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl