Overblijven

Overblijven

Indien u gebruik wenst te maken van de tussenschoolse opvang, het overblijven, op De Klimroos, kunt u het aanmeldformulier hier downloaden. 

Belangrijk! Bij aanmelding voor het overblijven geeft u aan kennis te hebben genomen van het overblijfprotocol en geeft u tevens aan hiermee akkoord te gaan. Dit protocol is met goedkeuring van de MR vastgesteld. U kunt het protocol hieronder downloaden.

Blijft uw kind een enkele keer over, dan dient u hiervoor een overblijfstrippenkaart te kopen. Deze strippenkaarten zijn enkel tegen contante betaling te verkijgen bij de directie. De periodieke en jaarlijkse betalingen kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL67 RABO 0174 3941 79 t.n.v. De Klimroos.

Voor het doorgeven van wijzigingen dient u het wijzigingsformulier te gebruiken. Dit is hieronder te downloaden. Dit kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de directie. Tevens gebruikt u dit formulier per keer wanneer uw kind een enkele keer bij iemand anders mag gaan eten.

Downloads:

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende het overblijven dan kunt u terecht bij Ciska Knoops.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl