Samen met ouders

Communicatie

Het is prettig wanneer ouders open met ons communiceren. Dat mag u vanzelfsprekend ook van ons verwachten. Wij hebben communicatie, openheid en transparantie naar ouders hoog in het vaandel staan. Heeft u een vraag, een op- of aanmerking, komt u dan gerust langs. De groepsleerkracht of de directie staat u zeker te woord. Wij vinden het belangrijk dat u eerst met de groepsleerkracht in gesprek gaat, voordat u met de directie spreekt. U kunt ook met algemene zaken bij de ouderklankbordgroep of medezeggenschapsraad terecht. Als we horen wat er speelt, kunnen we er iets mee doen.

Op De Klimroos streven wij naar het onderhouden van heldere communicatielijnen. Het dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor iedere vorm van communicatie en op welke manier dat gebeurt. Bij communicatie staat de persoonlijke ontmoeting voorop. De Klimroos vindt een goede communicatie richting ouders belangrijk. Hiervoor hebben wij een aantal media:

  • De schoolgids
  • Parro
  • E-mail
  • Website en social media

De Schoolgids
Algemene informatie over De Klimroos, de organisatie van onze school etc. vindt u in de schoolgids. Deze is ook op onze website te lezen. Jaarlijks wordt deze gids aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en plannen.

Download hier onze schoolgids.

Parro
Parro is ons oudercommunicatiesysteem. Het is onderdeel van onze leerlingenadministratie Parnassys. Via Parro kunt u via een kindgesprek contact houden met de leerkracht(en) van uw kind. Ook vindt u in Parro de kalender, kunt u gesprekken met de leerkracht inplannen, of uw hulp aanbieden bij schoolactiviteiten.

E-mail
Onze teamleden zijn naast Parro ook bereikbaar via e-mail. U vindt alle e-mailadressen onder het kopje Het team.

Website en social media
Veel informatie over de school is voor ouders en kinderen te vinden via de website. Daarnaast zijn wij ook actief op Facebook en Instagram.

Wij beschikken over een protocol ‘Informatieverstrekking aan ouders’. Daarnaast is een protocol aanwezig, dat de informatieverstrekking regelt indien de ouders gescheiden zijn.

Terug