Samen met ouders

De jeugdprofessional: Rosan Haanstra

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat u er als ouder niet alleen voor staat. Heeft u als ouder of verzorger een kleine of grote vraag over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional kan helpen.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren.
Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag stellen aan de jeugdprofessional die als contactpersoon verbonden is aan de school van uw kind. Op De Klimroos is dat Rosan Haanstra van de gemeente Roosendaal.

Het inloopspreekuur is wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Als jeugdprofessional werken we vanuit de vraag van u als ouder en het kind. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, verlies, social media, pesten, weerbaarheid of wanneer u zich als ouder zorgen maakt over uw kind. We werken nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzaal het onderwijs en de huisarts. De jeugdprofessional zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, zorg en hulpverlening. Tijdens het spreekuur kunnen we advies geven en denken we met u mee. 

Contactgegevens
U kunt contact opnemen met de jeugdprofessional via de intern begeleider van De Klimroos: Marleen Machielse (marleen.machielse@stichtingobo.nl) of Karin van den Broek (karin.vandenbroek@stichtingobo.nl). 

Terug